Techniek en Veiligheid (U 39-1)

Doel van de cursus is de kennis van de technische kenmerken en de werking van de veiligheidsvoorzieningen te vergroten om zodoende het voertuig beter onder controle te houden, de slijtage te beperken en disfuncties te voorkomen.

Inhoud

De cursus bestaat uit een theoretisch en een praktijkgedeelte.

Tijdens het theoretisch gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Techniek van de auto;
 • Meest voorkomende pechgevallen;
 • Veiligheid bij reparaties/stranding;
 • Juist melden van storingen;
 • Hoe te handelen bij een incident;
 • Technische veiligheid voertuig.

 

Tijdens het praktijkgedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Veiligheid voertuig en eigen veiligheid;
 • Diagnose stellen bij pechgevallen;
 • Dagelijkse controle;
 • Nood reparaties;
 • Vervangen zekeringen;
 • Storingen zoeken in de praktijk;
 • Beperking en beheersing van een incident;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Veiligheid in de cabine.

Bijzonderheid

De cursus kan op locatie worden gegeven en we gebruiken uw eigen voertuigen. Als dat niet mogelijk is wordt er een auto van Cordewener ter beschikking gesteld.

Groepsgrootte

Maximaal 16 deelnemers per cursus.

Duur opleiding

1 dag.

Waarde nascholing Code 95

7 uur.

Certificaat

Na afloop wordt geen examen afgenomen. Deelnemer ontvangt een certificaat als bewijs van deelname.

Prijs

€155,00 excl BTW (inclusief: registratiekosten, certificaat, gebruik lesmateriaal, lunch, koffie, thee en fris)

Meer Informatie